programare
consultaţia specialistului

Noi protezăm

Incrustaţii şi ştifturi

Nu este secret pentru fiecare arhitect că fiabilitatea şi stabilitatea construcţiei viitoare este băzată pe fundamentul ei. Creând un fundament fiabil, prognoza pentru durabilitatea capodoperei este condiţionată de  secolele istoriei şi gloriei. Istoria de multe ori ne-a dovedit acest fapt.

Durabilitatea serviciului a construcţiilor ortopedice (protezelor) şi restauraţiilor, precum şi în arhitectură,trebuie să fie planificată de la bază. Deci, în cazul de distrugere considerabilă a coroanei dintelui specialiştii clinicii stomatologice "Denta Vita" aplică o metoda de restaurare dintelui renumită global prin consolidarea ei. Calea principală a consolidării constă în legarea coroanei dintelui cu rădăcina cu ajutorul conectorilor. În acest caz, în funcţie de necesitatea tratamentului, noi folosim:

  • ştifturi;
  • incrustaţii radiculare.

Ştift este o tijă specială care după plombarea unui canal radicular se montează şi se fixează în rădăcina. Tija constă dintr-o parte radiculară (Care este fixată în rădăcina dintelui) şi dintr-o coroană (care rămâne  mai sus de rădăcină şi pe care este crescută coroana dintelui).

Ştifturile pot fi din ancoră şi din fibră de sticlă.

Ştifturi de ancoră - (imbinarea cuvintelor ştifturi din ancoră provine din două cuvinte din limba germană Anker - ancora şi Stift-pin, mai este un analog în limba Engleză: post- stîlp, colona) – sunt confecţionate din aliaje de aur-platina-paladiu, titan şi aliajele de oţel inoxidabil. (Fig. 1)

  • Ştifturi de ancoră Fig.1 Ştifturi de ancoră

Ştifturi de ancoră pot fi active şi pasive. Active  - sunt cei care, în afară de ceea că sunt fixate în interiorul canalului cu cimentul, mai sunt înşurubate în el, pentru că au un filet. Ştifturi pasive se ţin numai de ciment. Noi aplicăm ştifturi active.

Ştifturi din fibra de sticla sunt confecţionate din fibre de sticlă dispuse orizontal şi cufundate într-o matriţă plastică epoxidă (BIS.G.Ma) după o metodă specială de fabricare. Fibre de sticlă sunt neîntrerupte şi tensiunea lor este constantă. Ele sunt dispuse orizontal de-a lungul axei principale. Structura longitudinală a fibrelor asigură distribuirea uniformă a presiunii asupra ţesuturilor dentare.

  • Ştifturi din fibra de sticla Figura 2 Ştifturi din fibra de sticla

Problema cea mai esenţială a protezei dentare a fost şi este restaurarea coroanei distruse. Mulţi pacienţi ştiu că distrugerea extensivă a ţesuturilor dentare presupune aplicarea coroanei artificiale, care trebuie să fie aplicată pe dinţi întăriţi. În zilele noastre, chiar şi distrugerea completă a coroanei dentare nu limitează utilizarea acestuia pentru aplicarea coroanei , dar cea mai principală condiţie este păstrarea rădăcinei.

Pentru  restaurarea dinţilor în clinica stomatologică "Denta Vita"  se preferă efectuarea tratamentului  cu incrustaţia coroana- radiculară. Este o constructie, care are o parte interioară  (ştift) şi o parte exterioară.

Ştiftul este este fixat în rădăcina la o anumită adâncime pe ciment dar  partea exterioară este reprezentată de un suport  pentru coroana viitoare. Aceste incrustaţii pot fi folosite cum la dinţii  monoradiculari atât şi dinţi pluriradiculari, şi fixarea este atît de sigură încît refixarea ei este practic imposibilă.

incrustaţii radiculare

Avantajele acestei metode de restaurare  a dintilor distruşi şi a rădăcinii sub coroane, comparativ cu alte metode sunt evidente. Restaurarea coroanei pierdute cu materialul de plombare pe un ştift standard, înşurubat  în rădăcina nu numai ca nu  rezolvă problema   restaurării  corono-radiculare dar de multe ori duce la pierderea rădăcinei.

Incrustaţiile sunt turnate din aliaje biocompatibile, deaceea  pot fi combinate cu orice coroană aplicabilă  în prezent. Dacă este necesar, coroana veche poate fi uşor îndepărtată şi înlocuiţă cu una mai nouă.


Acestea şi alte tehnologii cu mare succes sunt utilizate în centrul stomatologic "Denta Vita" care este situat în centrul Chişinăului, unde lucrează medici calificaţi, care îşi îndreaptă întreaga lor experienţa cu ajutorul tehnologiilor moderne către îmbunătăţirea sănătăţii a pacienţilor.